Forside

Marte Meo Helsingør

Kommunikation og SamspilMarte meo forbedrer og udvikler samspil og kontakt mellem mennesker, så man føler sig tryg og kommunikerer klart med hinanden. Marte meo betyder ”ved egen kraft”.


Alle mennesker har en værdi og skal mødes med værdighed.

Alle mennesker handler ud fra det, som giver mening for dem. Alle handler, som de kan – ud fra de muligheder, hver især har.

Marte Meo terapeut

uddannelse

I egen organisation

Daginstitutioner, botilbud, Beskæftigelsestilbud og Plejecentre

Videoanalysekursus

- Et stærkt 4 dages kursus for omsorgspersonale.

Marte meo i familien

Hej


Jeg hedder Rikke Dehn og er uddannet Marte Meo terapeut og supervisor med erfaring fra bosted, institutioner og som familievejleder.

Jeg har hjulpet flere familier, som havde forskellige spørgsmål i forhold til børn eller pårørende. Marte Meo og video kan være relevant for at forbedre samspil eller udvikle  kommunikation / sprogudvikling for andre end børn - f.eks. mennesker med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser, ældre med demens, teenagere, søskendejalousi m.fl.


Udover at have mit eget firma "Marte Meo Helsingør", arbejder jeg også på et bosted for mennesker med fysisk og psykisk funktionshæmning; som socialpædagog, VISO-specialist og kommunikationsvejleder. Her har jeg været ansat siden 2010. Derfor har jeg stor erfaring og interesse for kommunikation / sprog og samspil. 


Ved siden af mit arbejde på bostedet har jeg i en periode været ansat som Snoezelvejleder i Snoezelhuset i Helsingør. Jeg afholdt kurser om sanseintegration, sansebearbejdning og snoezel. Derudover vejledte jeg brugerne af Snoezelhuset og deres ledsagere. Dette opsagde jeg i 2016, men jeg er stadig bruger af huset som ledsager og ind i mellem afholder jeg oplæg / workshop.

Fra 1995 til 2010 arbejdede jeg i Helsingør kommune - som pædagog i vuggestue og børnehave, siden leder af den sammenlagte integrerede institution og sidst 3 år som pædagog i Specialbørnehaven.


Næste Marte Meo Terapeuthold starter den 22. august 2019. Se mere under fanebladet "Uddannelse Terapeut".


Jeg udbyder også Sagssupervision, forskellige oplæg, workshops, Marte Meo grunduddannelse (6 dage) og 4 dages kurser i Videoanalyse.


Læs mere her på hjemmesiden og kontakt mig gerne ved evt. spørgsmål eller hvis du er interesseret i at blive kontaktet