Konflikthåndtering inst

Konflikthåndtering, samarbejde, pædagogik og samspil.


"Mit grundsyn er, at alle mennesker kommer til kort i livet, sådan at der er brug for nye meningsfulde handlemuligheder i praksis - Det kan jeg hjælpe dig med..."


Her er nogle forslag til workshops og oplæg. Hvis du ikke finder det, som du har brug for, så kontakt mig for et uforpligtende og gratis formøde.  Jeg laver et referat af formødet og udarbejder et forslag, som sendes til jer. I kan gennemlæse og tilrette det. Hvis vi bliver enige om forløbet udarbejdes en kontrakt, som vi begge er forpligtet til at overholde.

Videoanalysekursus

6000 kr. per person

Marte meo workshop 2-3 timer

Pris: 4000 kr. *.

Marte meo forløb 5-6 mødegange

         Pris: 3500 inkl. 5 tilbagemeldinger*

Sanseintegration og sansebearbejdning 3 timer

Oplæg om hvorledes elementerne i Marte meo kan bruges til at støtte op om sanseintegration og sansebearbejdning – evt.med udgangspunkt i Snoezelkonceptet.

Pris: 5.000 kr. *

Workshop: Kommunikation og samspil  3-6 timer

At blive bevidst om sin egen rolle i mødet med barnet / borgeren.

- Mødet med barnet/borgeren ud fra de kognitive kundskaber og færdigheder. Det bedste samspil er personalets ansvar.

Hvad er kommunikation og samspil?

Sanseintegration og sansebearbejningens indflydelse på kommunikationen/samspillet og dermed også motivationen.

Pris: 6.000-10.000 kr.*

Personaleforløb 6  gange á 1 time

Marte meo kan være med til at udvikle institutionens pædagogik og praktiske handlemuligheder i hverdagen. Personalet får en fælles praksis tilgang til børnene / borgeren og hinanden. Det giver professionelt fællesskab, større åbenhed og mulighed for udvikling pædagogiken.m..

Pris: 12.000 kr.*


Hvordan kan du være professionel i en dagligdag, hvor relationen er så vigtig?! 3-6 timer

 Personalet skal kunne arbejde i et professionelt fællesskab, hvor egne syns'ninger og private hensyn ikke må tage over. Der skal være en åben og nysgerrig refleksion. Denne proces kan kick-startes med en workshop, så personalet er aktive deltagere og dermed kan overføre dette til praksis. Dermed får personalet nogle handlemuligheder i forhold til Konflikthåndtering

Pris: 6000 kr. -10.000 kr.*

 * alle priser er inkl. kørsel og gældende til 1. juli 2023 inden for postnumrene 1000 og 3490. Udenfor dette område aftales et kørselsgebyr - min. 100 kr.

Der skal ikke betales moms af ovenstående forløb, oplæg eller workshops

Andre ønsker - lad os tale om det

Har du andre ønsker til et oplæg, hvor relationer, kommunikation og samspil indgår, så kontakt mig.