SAgs supervision

Sags supervision


Sags supervisionen tager udgangspunkt i den professionelle rolle og dermed må de private syns’ninger vige. Dette er med i rammen for supervisionen og uddybes til første supervision.


Er samspillet og strukturen tydelig for både personale og borger? Det er vigtigt, at borger og personale har en fælles følelse af sammenhæng, for at begge kan deltage ligeværdigt i samspillet – dermed kan personalet udføre positiv ledelse og fremme motivation hos borgeren. Borgerens adfærd fortæller meget om, hvordan han/hun har det. Somatiske udfordringer kan også give ændret adfærd og skal derfor inddrages i en sagssupervision.


o   Supervisionen vil tage udgangspunkt i principperne i Marte Meo metoden. Marte meo betyder ved egen kraft og ved at ændre sin egen adfærd kan man præge en andens adfærd. Få opmærksomhed mod det der virker i samspillet, og gør mere af det.


o   Supervisionen afsluttes med en opsamling af indsatser, som personalet skal arbejde videre med i daglig praksis


 

§  Hvad er borgerens ressourcer, kompetencer og vilkår?


§  Præsenterer borgeren sine initiativer på en passende måde?


§  Hvordan er kontakten mellem borger og personale?


§  Hvilke ressourcer, kompetencer og vilkår har personalet?


§  Personalet skal have øget opmærksomhed på egen indflydelse på borgers reaktioner. I marte meo kaldes det for 3-enigheden: borgers initiativ, den personalets handling og borgers reaktion

Forside