Et almindeligt forløb

Almindeligt Marte Meo forløb

NB! Du kan også bestille et pædagogisk forløb, som kan være med til at udvikle institutionens pædagogik og praktiske handlemuligheder i hverdagen.

SOFIE FILM IND HER!Marte meo er en videobaseret metode, som også bruges i daginstitutioner, specialinstitutioner, bosteder, plejehjem mm. Du vil se klip af dig og barnet. I teksten her står barn, men det kan lige så godt være en teenager, ældre med demens eller et menneske med fysisk og / eller psykisk funktionsnedsættelse m.fl..


Marte meo vil foregå over flere gange, hvor du til hver gange skal have filmet en film på ca. 5-10 min. Jeg kigger filmen igennem og finder klip, som beskriver det gode samspil - det som du skal gøre mere af. Du får ikke set klip af det, som ikke fungere i samspillet, da det ikke er udviklende for samspillet / relationen:


1. gang vi mødes er et gratis formøde, hvor vi aftaler rammerne for forløbet. Vi skal sammen finde det spørgsmål, som du søger svar på: f.eks. hvordan kan jeg få en bedre kommunikation med min teenagedatter?


Med klippene viser jeg evt. en viden om dit barn – f.eks hvordan teenagedatteren gør nogle ting og samtidig kigger på dig for at se, om det skaber opmærksomhed

Jeg viser dig nogle klip med dit arbejdspunkt til næste gang – Det kan være at vente, se og følge dit barn. Jeg kan kun vise klip og dermed give dig arbejdspunkter at det du gør i forvejen og som du skal gøre endnu mere af. Du vil i forløbet komme på nye måder at møde dit barn på, som forbedrer jeres samspil.

Jeg vil tage udgangspunkt i det spørgsmål, som du stillede 1. gang vi mødes.


Det er vigtigt at forløbet er kontinuerligt. Derfor skal vi mødes ca. hver 14. dag. Det tager ca. 1 time hver gang at se og tale om klippene.


Tidsrammen:


Det er individuelt, hvor mange gange, der skal filmes. De fleste forløb er på ca. 4-5 gange, men der er store forskelle - både færre og flere. Som udgangspunkt bliver man ved til du syntes, at det spørgsmål / udfordring, som startede filmningen, er løst.


Pris:


Pris for 1 opstartsmøde, Analyse af videofilm, 3 Tilbagemeldinger, 1 afsluttende Tilbagemelding og 1 Opfølgende møde 2-3 måneder efter forløbets afslutning kan ses under fanebladet "Priser og kontrakt". Ekstra Tilbagemeldinger kan tilkøbes hvis nødvendigt.


.

Filmning af samspil

Tilbagemelding