Institutioner

Institutioner, dagtilbud og botilbud


Marte Meo er med til at udvikle pædagogikken


Marte meo kan være med til at skabe mere harmoni i hverdagen

Marte meo kan udvikle personalets måder at agere på.

Marte meo er med til at synliggøre det der virker i dagligdagen.

Marte meo er med til at opnå viden om de enkelte børn og samspillet i gruppen af børn og voksne

De Fire Initiativer

Filmen viser de 4 initiativer. Alle mennesker kommunikerer med hinanden ud fra de 4 initiativer. Jo yngre barnet, den ældre eller mennesket med udviklingshæmning er i udviklingsalder, jo tydelige skal den voksne være i egne 4 initiativer, men også være opmærksom på at sætte ord på den andens 4 initiativer. Dette giver udvikling af sprog og mulighed for at være en del af turtagning. For ældre med demens vil det være vigtigt at vedligeholde  sprogfærdigheder for at kunne mestre eget liv.

Denne film demonstrere tydeligt de 4 initiativer, som er en del af menneskets kommunikation i alle aldre

Denne film er lavet af dagplejen i Vordingborg