Videoanalyse

Kursus i videoanalyse

 

Kursus i video analyse oprettes løbende. 

Det vil ofte være en arbejdsplads, som ønsker at personalet uddannes i videoanalyse. 

Kontakt mig, hvis du eller din arbejdsplads er interesseret i at arbejde med videoanalyse

PRIS:

6000 kr. per deltager

Ved tilmelding af 5 deltagere betaler I kun for 4 = 24.000 kr. for 4 dage

Uddannelsessted: I egen organisation eller Sprydet 89, Snekkersten


Marte Meo Terapeut uddannelse fremfor Videoanalyse?


Marte Meo terapeut:


Du lærer at analysere film, så du kan lave en arbejdsliste, som danner grundlag for et Marte Meo forløb. I Marte Meo forløbet sker en løbende udvikling af barnets og den voksnes sampil


Du lærer at Tilbagemelde ud fra principperne i Marte Meo metoden. Du lærer, hvordan du skal vise klip, så det giver bedst mening for den voksne.

Det bliver tydelig for den voksne, hvad han/hun skal gøre mere af og hvor vigtigt, det er for barnets udvikling og vitalitet, at den voksne venter og ser reaktionen hos barnet.


Du lærer at inddrage faglig viden, som understøtter barnets udvikling

Du udvikler dig som fagperson, da du som terapeut lærer, hvordan du vil inddrage teorier om det gode samspil i dit professionelle virke og din rolle som terapeut.


Du skal i løbet af uddannelsen arbejde med minimum 5 cases, hvor du får øvet dig i rollen som terapeut. Det er vigtigt at øve sig og finde sin egen vej som terapeut.

Lidt praktisk om kursus i Videoanalyse:


Kurset er over 4 kursusdage fra kl. 9-15.30. Du skal deltage i alle 4 dage for at få udleveret kursusbevis. Der vil være 2-3 uger mellem kursusgangene, så et kursus varer ca. 2 måneder. 


Du skal have adgang til at filme samspil. Til første kursusdag møder du op med to videofilm á ca. 10 minutters varighed. 

Det forventes, at du har mulighed for at arbejde med videofilmene mellem hver kursusgang.

Du skal have adgang til en bærbar pc, mus og videokamera/mobiltelefon.


Du lærer, at have fokus på samspil der virker, frem for det der ikke virker. Dette gør det også lettere for dem, der filmes, da de ved, at der fokuseres på det der lykkes i samspillet med barnet eller beboer, frem for fejl og mangler.


Du viser og kommenterer egne videoer og får supervision herpå. I tilknytning hertil udveksles erfaringer, ligesom der er faglig sparring og diskussion. Du øver dig på at inddrage egen faglighed i visning af videoklip.


Det anbefales, at du læser ”En ny vej til konflikthåndtering i dagtilbud - Med Marte Meo og Low Arousal" skrevet af Anja Kristine Hvisberg Olesen, Gitte Henriksen og Jakob Lentz. 

Bogen er relevant selvom din primære målgruppe ikke er børn.